Cadro de mando de Relación coa Cidadanía
 
Indicadores Setembro 2023
 
Indicadores Mes Mes Ant. Desv. (%)
Sede electrónica
Nº de presentacións en sede electrónica 116.948 86.811 34,72%
Nº de accesos á Carpeta do Cidadán 367.138 297.217 23,53%
Nº de persoas interesadas con presentación en sede electrónica 65.862 52.034 26,57%
Sistema Único de Rexistro
Nº de anotacións no sistema de rexistro 442.413 338.324 30,77%
Nº de entradas no sistema de rexistro 259.785 198.755 30,71%
% de entradas electrónicas no sistema de rexistro 86,03% 86,91% -1,01%
Nº de persoas no sistema de rexistro electrónico 111.673 89.221 25,16%
Sistema de Notificacións Electrónicas
Nº de notificacións electrónicas 142.190 104.025 36,69%
Nº de persoas distintas con notificacións electrónicas 91.939 69.802 31,71%
Acreditación Dixital
Nº total de usuarios activos en Chave 365 1.506.919 1.503.201 0,25%
Nº de usuarios dados de alta en Chave 365 9.660 7.433 29,96%
Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia
Nº total de poderes inscritos no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia 8.311 7.926 4,86%
Nº de poderes vixentes no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia 6.361 6.097 4,33%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área