Cadro de mando de Relación coa Cidadanía
 
Indicadores Marzo 2024
 
Indicadores Mes Mes Ant. Desv. (%)
Sede electrónica
Nº de presentacións en sede electrónica 152.305 146.512 3,95%
Nº de accesos á Carpeta do Cidadán 448.220 427.643 4,81%
Nº de persoas interesadas con presentación en sede electrónica 93.008 88.911 4,61%
Sistema Único de Rexistro
Nº de anotacións no sistema de rexistro 583.230 611.366 -4,60%
Nº de entradas no sistema de rexistro 378.949 391.940 -3,31%
% de entradas electrónicas no sistema de rexistro 82,70% 86,14% -3,99%
Nº de persoas no sistema de rexistro electrónico 192.599 175.577 9,69%
Sistema de Notificacións Electrónicas
Nº de notificacións electrónicas 154.181 155.544 -0,88%
Nº de persoas distintas con notificacións electrónicas 98.245 104.776 -6,23%
Acreditación Dixital
Nº total de usuarios activos en Chave 365 1.525.074 1.519.575 0,36%
Nº de usuarios dados de alta en Chave 365 9.275 10.022 -7,45%
Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia
Nº total de poderes inscritos no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia 11.143 10.645 4,68%
Nº de poderes vixentes no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia 8.385 7.991 4,93%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área