Cadro de mando de Relación coa Cidadanía
 
Indicadores Ano 2023
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Sede electrónica
Nº de presentacións en sede electrónica 1.469.297 1.356.369 8,33%
Nº de accesos á Carpeta do Cidadán 4.509.478 4.299.963 4,87%
Nº de persoas interesadas con presentación en sede electrónica 447.757 422.496 5,98%
Sistema Único de Rexistro
Nº de anotacións no sistema de rexistro 5.689.631 5.312.685 7,10%
Nº de entradas no sistema de rexistro 3.366.348 3.172.011 6,13%
% de entradas electrónicas no sistema de rexistro 86,78% 86,12% 0,76%
Nº de persoas no sistema de rexistro electrónico 786.902 752.943 4,51%
Sistema de Notificacións Electrónicas
Nº de notificacións electrónicas 1.715.777 1.503.682 14,11%
Nº de persoas distintas con notificacións electrónicas 584.712 524.136 11,56%
Acreditación Dixital
Nº total de usuarios activos en Chave 365 1.511.441 1.478.301 2,24%
Nº de usuarios dados de alta en Chave 365 113.703 112.170 1,37%
Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia
Nº total de poderes inscritos no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia 9.613 4.465 115,30%
Nº de poderes vixentes no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia 8.547 4.203 103,35%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área