Cadro de mando de Relación coa Cidadanía
 
Indicadores Ano 2023 (en curso)
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Sede electrónica
Nº de presentacións en sede electrónica 1.146.588 1.356.369 -15,47%
Nº de accesos á Carpeta do Cidadán 3.531.769 4.299.963 -17,87%
Nº de persoas interesadas con presentación en sede electrónica 392.820 422.496 -7,02%
Sistema Único de Rexistro
Nº de anotacións no sistema de rexistro 4.385.842 5.312.685 -17,45%
Nº de entradas no sistema de rexistro 2.626.051 3.172.011 -17,21%
% de entradas electrónicas no sistema de rexistro 86,80% 86,12% 0,78%
Nº de persoas no sistema de rexistro electrónico 688.767 752.943 -8,52%
Sistema de Notificacións Electrónicas
Nº de notificacións electrónicas 1.268.677 1.503.682 -15,63%
Nº de persoas distintas con notificacións electrónicas 484.799 524.136 -7,51%
Acreditación Dixital
Nº total de usuarios activos en Chave 365 1.506.919 1.478.301 1,94%
Nº de usuarios dados de alta en Chave 365 84.174 112.170 -24,96%
Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia
Nº total de poderes inscritos no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia 8.311 4.465 86,14%
Nº de poderes vixentes no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia 7.244 4.203 72,35%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área