Cadro de mando de Interoperabilidade
 
Indicadores Setembro 2023
 
Indicadores Mes Mes Ant. Desv. (%)
Interoperabilidade
Nº de consultas a Servizos de Interoperabilidade 1.222.226 936.567 30,50%
Servizos Intermediados - Administración Xeral do Estado
Nº de consultas á Dirección Xeral da Policía 62.389 29.538 111,22%
Nº de consultas ao INE 37.458 9.126 310,45%
Nº de consultas á Dirección Xeral do Catastro 84.268 12.576 570,07%
Nº de consultas á Tesourería Xeral da Seguridade Social 30.946 13.471 129,72%
Nº de consultas ao Instituto Nacional da Seguridade Social 6.804 6.261 8,67%
Nº de consultas ao Servizo Público de Emprego Estatal 28.637 19.982 43,31%
Nº de consultas ao Ministerio de Xustiza 836.049 774.081 8,01%
Nº de consultas á Axencia Estatal de Administración Tributaria 79.079 38.556 105,10%
Nº de consultas ao Ministerio de Educación e Formación Profesional 4.126 2.957 39,53%
Nº de consultas ao Instituto de Maiores e Servizos Sociais 43 42 2,38%
Nº de consultas ao Ministerio de Facenda e Función Pública 83 82 1,22%
Nº de consultas ao Ministerio de Sanidade 0 0 ---
Nº de consultas ao Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana 0 0 ---
Nº de consultas á Dirección Xeral de Tráfico 795 1.303 -38,99%
Nº de consultas ao IGAE 27.685 15.625 77,18%
Nº de consultas ao Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantís de España (Corpme) 0 2 -100,00%
Servizos Intermediados - Administración Pública Galega
Nº de consultas á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 233 12 1841,67%
Nº de consultas á Consellería de Facenda e Administración Pública 15.832 7.707 105,42%
Nº de consultas á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 0 0 ---
Nº de consultas á Consellería de Política Social e Xuventude 7.748 5.109 51,65%
Nº de consultas á Consellería do Mar 0 8 -100,00%
Servizos Intermediados - Outras Comunidades
Nº de consultas á Axencia Tributaria de Navarra 1 1 0,00%
Nº de consultas de Título de Familia Numerosa a outras comunidades 49 128 -61,72%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área