Cadro de mando de Interoperabilidade
 
Indicadores Ano 2023
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Interoperabilidade
Nº de consultas a Servizos de Interoperabilidade 15.673.173 16.974.021 -7,66%
Servizos Intermediados - Administración Xeral do Estado
Nº de consultas á Dirección Xeral da Policía 2.153.324 730.027 194,96%
Nº de consultas ao INE 205.038 1.036.142 -80,21%
Nº de consultas á Dirección Xeral do Catastro 457.384 3.126.253 -85,37%
Nº de consultas á Tesourería Xeral da Seguridade Social 405.796 319.123 27,16%
Nº de consultas ao Instituto Nacional da Seguridade Social 122.538 252.334 -51,44%
Nº de consultas ao Servizo Público de Emprego Estatal 327.468 330.306 -0,86%
Nº de consultas ao Ministerio de Xustiza 9.351.353 8.683.865 7,69%
Nº de consultas á Axencia Estatal de Administración Tributaria 1.626.722 1.556.731 4,50%
Nº de consultas ao Ministerio de Educación e Formación Profesional 173.516 190.443 -8,89%
Nº de consultas ao Instituto de Maiores e Servizos Sociais 830 502 65,34%
Nº de consultas ao Ministerio de Facenda e Función Pública 1.671 2.546 -34,37%
Nº de consultas ao Ministerio de Sanidade 0 --- ---
Nº de consultas ao Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana 0 --- ---
Nº de consultas á Dirección Xeral de Tráfico 13.169 19.749 -33,32%
Nº de consultas ao IGAE 454.993 438.730 3,71%
Nº de consultas ao Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantís de España (Corpme) 8 --- ---
Servizos Intermediados - Administración Pública Galega
Nº de consultas á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 784 978 -19,84%
Nº de consultas á Consellería de Facenda e Administración Pública 232.458 161.247 44,16%
Nº de consultas á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 2 --- ---
Nº de consultas á Consellería de Política Social e Xuventude 144.620 114.512 26,29%
Nº de consultas á Consellería do Mar 9 8 12,50%
Servizos Intermediados - Outras Comunidades
Nº de consultas á Axencia Tributaria de Navarra 8 4 100,00%
Nº de consultas de Título de Familia Numerosa a outras comunidades 1.405 10.478 -86,59%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área