Cadro de mando de Interoperabilidade
 
Indicadores Ano 2023 (en curso)
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Interoperabilidade
Nº de consultas a Servizos de Interoperabilidade 10.179.499 16.974.021 -40,03%
Servizos Intermediados - Administración Xeral do Estado
Nº de consultas á Dirección Xeral da Policía 857.527 730.027 17,47%
Nº de consultas ao INE 171.316 1.036.142 -83,47%
Nº de consultas á Dirección Xeral do Catastro 400.767 3.126.253 -87,18%
Nº de consultas á Tesourería Xeral da Seguridade Social 329.114 319.123 3,13%
Nº de consultas ao Instituto Nacional da Seguridade Social 100.509 252.334 -60,17%
Nº de consultas ao Servizo Público de Emprego Estatal 229.194 330.306 -30,61%
Nº de consultas ao Ministerio de Xustiza 5.879.503 8.683.865 -32,29%
Nº de consultas á Axencia Estatal de Administración Tributaria 1.384.379 1.556.731 -11,07%
Nº de consultas ao Ministerio de Educación e Formación Profesional 169.320 190.443 -11,09%
Nº de consultas ao Instituto de Maiores e Servizos Sociais 708 502 41,04%
Nº de consultas ao Ministerio de Facenda e Función Pública 1.455 2.546 -42,85%
Nº de consultas ao Ministerio de Sanidade 0 --- ---
Nº de consultas ao Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana 0 --- ---
Nº de consultas á Dirección Xeral de Tráfico 9.959 19.749 -49,57%
Nº de consultas ao IGAE 368.566 438.730 -15,99%
Nº de consultas ao Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantís de España (Corpme) 7 --- ---
Servizos Intermediados - Administración Pública Galega
Nº de consultas á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 643 978 -34,25%
Nº de consultas á Consellería de Facenda e Administración Pública 183.144 161.247 13,58%
Nº de consultas á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 0 --- ---
Nº de consultas á Consellería de Política Social e Xuventude 92.292 114.512 -19,40%
Nº de consultas á Consellería do Mar 9 8 12,50%
Servizos Intermediados - Outras Comunidades
Nº de consultas á Axencia Tributaria de Navarra 8 4 100,00%
Nº de consultas de Título de Familia Numerosa a outras comunidades 1.077 10.478 -89,72%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área