Cadro de Mando do Ámbito Resumo
 
Datos acumulados dende principio de ano ata Outubro de 2023
Nº de entradas no sistema de rexistro
2.884.253
Nº de persoas no sistema de rexistro electrónico
723.411
Nº de presentacións en sede electrónica
1.258.460
Nº de persoas interesadas con presentación en sede electrónica
412.169
Nº de notificacións electrónicas
1.427.536
Nº de consultas a Servizos de Interoperabilidade
11.666.399
Nº total de usuarios activos en Chave 365
1.509.320