Cadro de Mando do Ámbito Resumo
 
Datos acumulados dende principio de ano ata Maio de 2022
Nº de entradas no sistema de rexistro
1.428.703
Nº de persoas no sistema de rexistro electrónico
468.632
Nº de presentacións en sede electrónica
585.963
Nº de persoas interesadas con presentación en sede electrónica
258.002
Nº de notificacións electrónicas
645.589
Nº de consultas a Servizos de Interoperabilidade
5.960.229
Nº total de usuarios activos en Chave 365
1.452.480