Cadro de Mando do Ámbito Resumo
 
Datos acumulados dende principio de ano ata Marzo de 2024
Nº de entradas no sistema de rexistro
1.077.396
Nº de persoas no sistema de rexistro electrónico
409.549
Nº de presentacións en sede electrónica
423.440
Nº de persoas interesadas con presentación en sede electrónica
210.492
Nº de notificacións electrónicas
430.027
Nº de consultas a Servizos de Interoperabilidade
8.257.861
Nº total de usuarios activos en Chave 365
1.525.074