Cadro de Mando do Ámbito Resumo
 
Datos acumulados dende principio de ano ata Setembro de 2023
Nº de entradas no sistema de rexistro
2.626.051
Nº de persoas no sistema de rexistro electrónico
688.767
Nº de presentacións en sede electrónica
1.146.588
Nº de persoas interesadas con presentación en sede electrónica
392.820
Nº de notificacións electrónicas
1.268.677
Nº de consultas a Servizos de Interoperabilidade
10.179.499
Nº total de usuarios activos en Chave 365
1.506.919